Astra f diagnostyka

Diagnostyka kolposkopowa wykonywa w oparciu o interpretację architektury powierzchni nabłonkowej, jak też obrazu naczyniowego. Praktycznie niedostrzegalne szczegóły obszaru nabłonkowego szyjki macicy, które często decydują o właściwym rozpoznaniu, są rozmiarów mierzonych w ułamkowych częściach milimetra, a format naczyń widocznych w powierzchni nabłonkowej jest rzędu mikronowej wielkości.

W związku z ostatnim nawet najdoskonalsza kamera, przesyłająca obraz w maksymalnie wyostrzonej formie, nie jest zdolności dostrzec takich elementów. Co dużo, różnorodna kolorystyka kolorów czerwonej i jasnej barwy oglądana w obrazie prostym tego niemożliwego środowiska stanowi o odpowiednim rozpoznaniu. Nie jest wtedy osiągalne przy zastosowaniu nawet najlepszego przekazu video. Ogromna pokrętność obrazu kolposkopowego oraz specyficzne otoczenie, w którym zmuszeni jesteśmy obserwować obraz, nie kupi na wykorzystanie urządzeń, które świetnie zbierają się w drugich gałęziach medycyny. Ze powodu na niedostępność operowanie narzędziami jest również bardzo skomplikowane. W kontakcie spośród obecnym nawet bardzo sprawdzony w obsłudze kolposkopu lekarz, w licznych sukcesach nie ma nadzieje postawić miarodajnego badania również wymaga korzystać na badaniu i osobistych przypuszczeniach. Kolposkopy optyczne, zaopatrzone również w tunel wizyjny są najdoskonalszym wyjściem dla kolposkopisty, ze względu na system optyczny mamy nadzieja prowadzenia obserwacji, która daje dokładną interpretację diagnostyczną obserwowanego obszaru, oraz na ekranie emitowany obraz oglądać może jeszcze pacjentka, bądź wprowadzający się lekarz lub praktykant. W niniejszych czasach sprawny, ale używany już kolposkop spełniający wymagane normy jakości również dla własnego gabinetu, jak a dla publicznego szpitala można nabywać za kilka tysięcy złotych, a doposażenie go w tunel wizyjny można zorganizować w jakimkolwiek momencie za kwotę oscylującą około pięciu tysięcy złotych. Jeżeli wystąpi konieczność, możliwe jest za niskie pieniądze, odnowienie starych, wyeksploatowanych kolposkopów i po takim sposobu funkcjonują one jako nowe. Kolposkop z prawdziwego zdarzenia, można zdobyć za część ceny, którą musielibyśmy stracić na zakup dużo mało wygodnego i niedokładnego video kolposkopu.