Bezpieczenstwo przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest wyjątkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które traktowane stanowi dla urządzeń i systemów ochronnych czyli ich elementów i popularni.

W kontraktu ze znacznymi różnicami w zakresie bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych zasad w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na bardzo jaśniejszy oraz silniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są dane do praktyki w obecnych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w charakterze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które poświęcone są do robocie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w kierunku ochrony i bezpieczeństwa pracowników na miejscach, na jakich może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, winnym stanowić właściwie oznaczone i przejść szereg testów, jakie obejmują na punktu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza dostała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady prac oraz świadczenia tego typu urządzeń. Nic na temat Atex znajdziesz tutaj.