Controlling 40 recoil

Controlling finansowy jest integralną częścią controllingu w wszystkiej wielkiej firmie. Controlling ma się ustalaniem zapotrzebowania na materiały pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a dodatkowo płynnością fizyczną i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozbić na trzy etapy:
– planowanie,
– realizacja,
– kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do swego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze większa kwota i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można sprawdzić, że z controllingiem mamy do robienia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się niniejsze aspekty:

– Zdecentralizowany system panowania w spółce,
– Firma nastawiona jest na osiąganie ściśle wyznaczonych celów,
– Wprowadzono system motywacyjny, jaki ma sprawiać, że firma pracuje efektywniej,
– Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która idzie na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych,
– Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej struktury. Poprawia się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a i obieg tekstów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych pokrywa się szczególny nacisk na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, gdyby jesteśmy do podejmowania z rachunkowością zarządczą.