Dofinansowanie na rozpoczecie dzialalnosci

Młodzi ludzie bardzo często są osobami ambitnymi i posiadającymi wysokie wymagania. Nie jest już dla nich satysfakcjonujące pracowanie codziennie po osiem godzin w firmie, nie chcą też spędzić najpiękniejszych lat swojego życia w gastronomii czy tym bardziej w sklepie na kasieWiedzą, czego chcą od życia, wiedzą ile są warci i jakie mają umiejętności. Mają pomysł na siebie i jasno postawiony cel. Nierzadko tym celem jest założenie własnej firmy i nie tylko stanie się własnym szefem, ale również i szefem pewnej grupy ludzi. Jednak bardzo często zdarza się, że mimo wspaniałego pomysłu i jako określonego celu, nie są w stanie spełnić swoich marzeń. Z prostych powodów: brak im funduszy na rozpoczęcie pracy, wynajem lokalu, zakup odpowiedniego sprzętu i tym podobne. Chodzi jednak przekonanie, że zawsze można jeszcze liczyć na wsparcie ze strony państwa. Jak będzie ono wyglądało dofinansowanie na rozpoczęcie działalności w 2015 roku?

Pierwszym i najbardziej oczywistym sposobem dofinansowania jest dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy. Do tej pory wszystkie osoby, które były zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne co najmniej przez rok, nie prowadziły wcześniej swojej działalności gospodarczej i nie są studentami studiów dziennych (nie wyklucza to oczywiście studentów studiów zaocznych – oni bez problemu mogą starać się o dofinansowanie) mogły starać się o bezzwrotne dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy na założenie własnej działalności gospodarczej. Do tej pory kwota ta była niebagatelna, przekraczała bowiem 20 000 złotych. Jednak od 2015 roku procedura ulegnie zmianie. Nie zmienią się jednak warunki starania się o dofinansowanie ani jego kwota, ale sam rodzaj pomocy. Nie będzie to już bezzwrotna kwota, ale nisko oprocentowana pożyczka długoterminowa.

Można w dalszym ciągu starać się o dotację z Unii Europejskiej w ramach Programu Kapitał Ludzki. Osoby zainteresowane tego rodzaju dofinansowaniem będę zobowiązane podjąć się kursu przygotowawczego, który zweryfikuje ich predyspozycje do prowadzenia własnej działalności oraz ewentualnie dokształci w dziedzinach prawnych lub gospodarczych, o których mają prawo nie wiedzieć, a które okażą się niezbędne do właściwego zarządzania firmą. Oczywiście, do programu może podejść każdy, jednak jest określony szereg warunków, które określą chętnego jako bardziej prawdopodobnego do otrzymania dofinansowania. Takimi warunkami jest na przykład status bezrobotnego, wiek powyżej 45 roku życia i poniżej 25 roku, niepełnosprawność czy chociażby pochodzenie z małej miejscowości. Dodatkowo korzystniej rozpatrywane są wnioski na rozpoczęcie innowacyjnej działalności. Wysokość dotacji może wynosić aż 40 000 złotych.