Ewidencja obrotu wyrobami weglowymi

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w dalekiej walucie jest możliwa?

W związku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do wykonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a też do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, które powinny otrzymywać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie pragną robić kasy rejestrujące zapisane są zaś w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w kwestia § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w interesie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a jeszcze zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania daty a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w własnej walucie w świadomości fiskalnej, a ponadto przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z daniem kursu i złożeniem zapłaty musi być ustalony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi zostać sporządzone z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

I do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, jakie są stosowane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż materiałów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, więc co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, urządzoną w funkcję, która da przeliczenie kursu walut.

Z formie, która została opisania w wydarzeniu można wywnioskować, iż nagroda za zakupione towary uważa żyć leczona w euro, w terminie jak wartość transakcji będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.