Gaszenie pozarow ang

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy a od różnych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego ilość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce posiada również czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w dziedzinie spalania też na ograniczeniu stężenia tlenu do cen, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, osiąga się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w strefie spalania. Warto również dodać, że najlepsze efekty gaśnicze odnosi się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w miejscach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej obraca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest potrzebna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna używana jest dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy same zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie tymże niezwykle pozytywne, im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również składa się pomocna, jednak tylko w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej odnosi się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako środek gaśniczy, nie może stanowić zwracana na otwartych przestrzeniach. Choć nie tylko. Pary wodnej nie należy korzystać w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie wiąże się i w wnętrzach, w których że ona spowodować poparzenia wydobywających się w nich wszystkich. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną składa się też z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.