Gaszenie pozarow klasy a

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi więc najciekawszy i najbardziej popularny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią przyjmują. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszystkiego co mówi z wodą. Z zmiany proszki gaśnicze są największe wykorzystanie. W relacje od posiadanego składu potrafią być używane do gaszenia prawie wszystkich ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najpopularniejszy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale realizuje swoje zlecenie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

http://erp.polkas.pl/co-to-jest-system-informatyczny-zarzadzania-siz/

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne działanie jak woda ma para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Potrafi być wprowadzana w wypadkach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica między parą oraz wodą liczy na tym, że wodę można wykorzystywać w nieznanym miejscu, a parę jedynie w zamkniętych miejscach o pojemności nie ważniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W popularniejszych mieszkaniach działanie pary oddaje się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów potrzebna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych dobrych do innych substancji, ale i podstawy ich grania i składania w region pożaru.