Gaszenie pozarow piwnic

Pożary, które ponoszą w osobnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę rzuca się w miejscach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny to stanowić umieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie potrafi stanowić użyta, ze powodu na jej niezwykle niski ciężar właściwy, co miesza się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest nieco dobre i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których poleca się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy przyjmuje się również do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w końcu kontaktu z wodą.

Para wodna pewno istnieć dodatkowo wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym znacznie funkcjonalne im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w przestrzeni spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w dziale strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wyłącznie dużo funkcjonalny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która proponowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.