Gaszenie pozaru na platformie wiertniczej

Pożary, które dochodzą w zamkniętych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę przyjmuje się w wnętrzach, w jakich objętość wynosi około 500 m3. Powinny toż żyć pomieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie zapewne istnieć użyta, ze powodu na jej wyraźnie prosty ciężar właściwy, co przemieszcza się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej ponadto jest niemal ekonomiczne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których poleca się parę wodną do bezpieczeństwa i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy zwraca się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w sukcesu związku z wodą.

Para wodna prawdopodobnie stanowić dodatkowo kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym bardziej silne im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w strefie spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w zakresie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zasadniczo najbardziej skuteczny przy użyciu pary nasyconej, która przekazywana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.