Gotowanie zywego homara

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami wysławiającymi się w dwóch nowych językach znaczonych lub w przypadku, gdy sama z osób posługuje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to mówienie identycznego znaczenia między ludźmi operującymi innymi językami, zaś celem tej pracy jest nawiązanie komunikacji tudzież przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w czasie tym, co świadczy, iż przekład wypowiedzi zawsze grany jest na bieżąco. Jest kilka metod tłumaczenia ustnego, zaś najbardziej banalnymi i powszechnie przypisywanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne wykorzystywane są podczas światowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości szkolone są przez specjalistów wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów polega na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu uwag w języku wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne działają z zmianie sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację tylko po dokonaniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny gości w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz produkuje w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w stylu docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Każda z wymienionych technik tłumaczeń tworzy znajome zalety oraz zalety, ponieważ nie sposób jednoznacznie orzec o przewadze jednej spośród nich. Rzecz jasna, są również nowe metody tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po daniu lub tłumaczenie a vista), jakie zamierzają klimat bardziej samodzielny zaś nie wymagają aż tak wysokiego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.