Konferencja tlumaczenia warszawa

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym jest pewnym z sposobów tłumaczenia ustnego i pracuje się po wyjściu wypowiedzi mówcy. Tłumacz wybiera się tuż obok mówcy, uważnie słucha jego opinie a po jego zrealizowaniu wykonywa ją w sumy w własnym języku. Często ma z uprzednio sporządzonych notatek w trakcie przemówienia. Na tę chwilę tłumaczenie konsekutywne dużym stopniu wymienia się symultanicznym.

Technika tłumaczenia konsekutywnego wytwarza się do selekcji tylko najważniejszych radzie i przeznaczenia komunikatu. (angielskie „interpreter” uznaje się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne poleca się gównie przy niewielkiej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane dodatkowo w sukcesie gdy autor nie jest szanse zapewnienia dobrego sprzętu potrzebnego do tłumaczenia symultanicznego. Zdarza się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi albo nawet zdanie po zdaniu tak żeby jak dobrze oddać treść wypowiedzi. Jest toż szybko jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne dzieli się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej szerszych spotkaniach wykonywa się tłumaczenia liasion, skoro są one nieco kłopotliwe dla użytkownikowi, który stanowi zmuszony czekać kilka minut na tłumaczenie. Tłumaczenie konsekutywne jest pełną pracą wymagająca od tłumacza dobrego przygotowania i perfekcyjnej znajomości języka. Bardzo dobrze zbudowany i nauczony tłumacz jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Ucz nie ma terminu na myślenie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy firmy. Aby zachować dobrą jakość tłumaczenia przed przystawieniem do lekturze tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące tematu i nauki tłumaczenia. Mogą wtedy stanowić teksty wystąpień czy prezentacje.