Modul program inventory

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów chodzących w oparciu o tą jedną bazę danych. W współzależności od środki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program siedzi w towarzystwie sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) również w klas on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje wyłącznie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy nauczyć się z pozostałymi wymaganiami konfiguracji sprzętu komputerowego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany stanowi dla delikatnych i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z pozostałymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwoli na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z urzędu narodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry i płace jest następującą pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go połączyć z sposobem Comarch ERP XL, z sposobem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacji do systemu Optima pozwala na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z organizmem Płatnik, co pozwoli na prowadzenie rozliczeń z ZUSem.