Modul program keluarga sakinah

Program Enova ma wiele modułów, jakie potrafią być użyteczne w marce czyli w przedsiębiorstwie w moc elementach jego działania. Moduł Kadry i Płace leczy w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Jest on dokładnie aktualizowany do dzisiaj funkcjonujących w Polsce przepisów. Cechuje go jasny i niski w obsłudze interfejs graficzny, jest ponad w szerocy kompatybilny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest przecież odpowiedzialny za obsługę firmy w sprawy ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań ważnych i byłych. To przy jego usługi robione są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Ułatwia on jeszcze ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala nabywcom na rejestrację zdarzeń powiązanych ze materiałami trwałymi. Moduł widoczny jest i za ewidencję wartości niematerialnych oraz wyposażenia. Możliwe jest wykonywanie swoistego terminarza zdarzeń, jakie są związane z tymi środkami. Książkę z modułem można usiąść w jakimś okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury leczy w ciągu wystawiania dokumentów sprzedaży i decydowania cenników i uzyskiwania danej o klientach firmy. Aplikacja Handel pomaga jej klientom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Bardzo ważnym elementem jest także CRM (Customer Relations Management). Rejestruje on znane o kontrahentach, ale pozwala i obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa służy do księgowania, dokumentowania i sporządzania innego rodzaju sprawozdań. Urządzenie zatem w zasadniczym stopniu usprawnia codzienną czynność księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe uznaje zbyt zadanie wspomagać obsługę i rozliczanie delegacji polskich oraz zewnętrznych. W znacznym stopniu pomaga on bycie przedsiębiorstwa na ostatnim polu. Enova cennik jest pasowany indywidualnie do każdej firmy. Czynniki brane pod uwagę do wielkość przedsiębiorstwa oraz wybór modułów. Jest też możliwy kup w 3 wersjach: srebrna, jasna i platynowa.