Odpylacz klimawent

Odpylacz wykonany razem z regułą atex (atex dust collector) żyje w całości filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla małych oraz popularnych instalacji odpylających z możliwością rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są głównie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy w miejscowość zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania tematu na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest przekazywane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest przelewane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są założone w momencie codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy zachodzi w czasie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przylega do rozprężenia, co czyni, że ciężkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zgromadzony w dole odpylacza jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie środka na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są kierowane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich elementów spotyka się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który daje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega ruszaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co daje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi odpowiednie dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w porządku jego pozycji (on-line) jak także po jego wyłączeniu (off-line).