Odpylacze filtracyjne tkaninowe

System odpylania znajduje użycie w branżach przemysłu, interesujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej natomiast w procesach, gdzie konieczne jest przesypywanie materiałów sypkich. Unoszące się cząstki o znacznie niewielkich rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla maszyn oraz dla zdrowia człowieka (strona spośród nich ma działanie toksyczne), dlatego i skuteczne systemy odpylania są ważny składnik w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem działają na prowadzenie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę media i wzmacnianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a i przeciwdziałać ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

strefa ex

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w którym dochodzi do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej a w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - dany w obudowie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w styl oczyszczania sprężonym powietrzem włożony w drzwiczkach oraz wentylator, dostępne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Szczególnie istotną czynnością w stylach odpylających stanowi ich szczelność - każda dziura w wyniku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności organizmu i zagrożenia. Kolejnym elementem istotnym w budowy jest trwałość materiałów, z których narzędzia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dostarczają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wpływać też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.