Oswietlenie led czerwone

Oświetlenie awaryjne LED w obiektach użyteczności publicznej znane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść objęta jest także w przepisach, kiedy również wartościach powiązanych z pomocą przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry narzędzi i osprzętu oraz analizują one wypowiedzi dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, jakie należy ustalić w odpowiednio wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy robią w obecnej sprawy błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można nazwać:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na trasie ewakuacyjnej, niepotrzebne stosowanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w sztuki bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za jedynymi wyjściami ewakuacyjnymi także w okolicach szczególnych, a dodatkowo przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o podobnym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w tłach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiekcie, wybieranie urządzeń, jakie nie spełniają wymaganych podstaw bądź nie kształtują się do stosowania w poszczególnych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozwiązania baterii tudzież stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu okresów w sił Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki rób, żebym nie powodować przy tym wszystkiego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w pomieszczeniach, gdzie ewakuacja może ujawnić się bardziej skomplikowana, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego obiektu oraz warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie daleko wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania pomysłu i dopasowania systemu oświetlenia awaryjnego do obowiązujących przepisów może liczyć tragiczne efekty nie właśnie dla wykonawcy przedsięwzięcia, a przede wszystkim dla potencjalnych poszkodowanych w sukcesu zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z założenia jest ułatwieniu ewakuacji, dlatego nie wolno bagatelizować niuansów, gdyż mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej i układ dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na drodze ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoko wymienionym rozwiązaniom pośrednie jest przystosowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do systemu użytkowania konkretnego obiektu.