Para wodna e papieros

Para wodna jest powszechnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Dostosowuje się ją jedynie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na wysokich powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para ma niski ciężar zdrowy również w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Chwali się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny toż żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną łączy się do gaszenia pożarów, które mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy potrafi być adresowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie zachodzą w reakcję z wodą w stałych warunkach temperaturowych. Nie konieczne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produkcie związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest zły. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w przestrzeni spalania. Najbardziej funkcjonalne i ekonomiczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być brana jedynie w współczesnych miejscach, co do których mierzy się pewność, iż nie przebywają w nich mieszkańce. Z pomoce na wysokie ciśnienie gaśnicze para potrafiła być dotkliwa dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.