Pewnosc siebie rezon

Specyfika tłumaczeń technicznych liczy na wpadnięciu w ścisłą konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, kiedy i odbiorca komunikatu obniżają się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą danej dziedzinie, części bądź firmie. Najważniejszą częścią tłumaczenia technicznego ma zatem techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego nadrzędnym obiektem jest wybieranie informacji. Z tego sensu pozostałe funkcje językowe są ograniczone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, którą jest przydatność w działaniach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest dostarczanie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w kontekście zarejestrowanym w języku źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Warszawie jest oferowanie wstępnie opracowanego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Istnieje więc zwykły składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który daje poniekąd o dużej klasie przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do dobrego sprawdzenia tłumaczenia technicznego niezbędna jest teza osoby trzeciej, jaka nie brała czynnego udziału w przekładzie tekstu i może zrecenzować jego podstawę z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest czasem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy zdarza się jednak, iż treść dokumentacji jest także omawiana z klientem, zaś celem konsultacji ze zleceniodawcą jest wprowadzenie obsługiwanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii zawartej w tłumaczeniach technicznych służą nowoczesne rozwiązania informatyczne, których ćwiczeniem jest wspieranie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii zastosowanej w przekładach w bazach terminologicznych. W innej wersji językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które też muszą zostać przetłumaczone i dostosowane pod względem wielkości.