Platny staz z urzedu pracy w 2015 roku

Bardzo często staż z Urzędu Pracy jest dla bezrobotnego jedyną szansą na realne zatrudnienie. Nie tylko bowiem podnosi kwalifikacje zawodowe pracownika, ale także umożliwia poznanie pracy w danej firmie, zapoznanie potencjalnego pracodawcy z pracownikiem, przyjrzenie się jego faktycznym zdolnościom do pracy. To w konsekwencji może spowodować, że osoba która byłaby dyskwalifikowana w firmie przez swój brak doświadczenia okaże się pracownikiem, jakiego prezes od dawna szukał.

Otóż staż z Urzędu Pracy jest o tyle korzystne dla pracodawcy, że nie wymagają od niego płacenia wynagrodzenia, bowiem to urząd Pracy pokrywa wszelkie koszty związane z przyjęciem do firmy pracownika na staż. Nie zmieni to jednak faktu, że nawet w przypadku, kiedy nie doszłoby do faktycznego zatrudnienia, osoba będąca na stażu nie odczuje ewentualnego wrażenia starty czasu lub wykorzystania przez pracownika, ponieważ będzie przez cały okres otrzymywać w terminie należność za wykonaną pracę.

Oczywiście, sama propozycja stażu nie jest skierowana do wszystkich. Największą szansę na otrzymanie takiej szansy mają osoby przed ukończeniem 25. roku życia, bezrobotni długotrwale, bezrobotny wychowujący samotnie przynajmniej jedno dziecko nie starsze niż 18 lat, ludzie powyżej 50. roku życia czy chociażby osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych. Staż będzie trwał nie dłużej niż pół roku, a po jego zakończeniu, poza oczywistą zaletą, jaką może być ewentualne zatrudnienie, osoba bezrobotna otrzyma dokument potwierdzający jej kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzenie odbycia stażu. Jak więc widać, nawet jeśli nie dojdzie do faktycznego zatrudnienia w firmie, do której bezrobotny został skierowany na staż, będzie możliwość pogłębienia swojej wiedzy i doświadczenia, co w bezpośredni sposób wspomoże w dalszych staraniach o pracę.

W 2015 roku Urzędy Pracy poszerzą dodatkowo wachlarz swoich ofert dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Będą to między innymi, dofinansowania do ofert telepracy, czyli sposobu zatrudnienia dedykowanego osobom wychowującym małe dziecko. Co więcej, ma pojawić się oferta czasowego zwolnienia z płacenia wszelkich składek, do których jest zobowiązany pracodawca, jeśli zgodzi się na zatrudnianie osób młodych i bez wymaganego doświadczenia zawodowego. Co więcej, aby zachęcić do przyjmowania do pracy pracowników powyżej 50. roku życia, Urzędy Pracy oferować będą dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.