Pospiech borken

Ogień jest niezwykle niszczycielską siłą. Gdy na domowej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie wszystkie znane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego artykułu do poskramiania pożarów odnosi się różne sposoby gaśnicze. Najprostszym jest absolutnie woda. Aczkolwiek nie w wszystkim przykładu można się nią podawać. W pożarach bierze się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest granie pary wodnej do dławienia ognia i zapobiegania jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika że z tego, że bogata ją dawać wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie wyznacza to, iż nie można z niej dysponować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest niezawodnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych ustawień nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na podawaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, i po paru minutach gaśnie ogień. Parę odnosi się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale również cieczy i gazów. Oraz w tych wypadkach ogień musi się szerzyć tylko na terenie zamkniętym. W zakresie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.