Prawne zabezpieczenia kredytu hipotecznego

Każdy z nas marzy o własnym miejscu do mieszkania. Niezależnie, czy miałoby to być małe mieszkanko, czy duży dom. Każdy chce mieć możliwość spokojnego życia w dobrej okolicy, w pomieszczeniach, które w całości będą urządzone tak, jak chcemy. Nie trzeba jednak przypominać, że kupno nawet małego mieszkania to czasem wydatek kilkuset tysięcy złotych. Oczywiście, nie jest niemożliwe zaciągnięcie kredytu hipotecznego, dzięki któremu będziemy w stanie pokryć do 90% wartości nieruchomości, którą chcemy kupić.

Rzecz jasna, zaciągając kredyt, szczególnie hipoteczny, który wiąże się z koniecznością spłaty rat przez około 30 lat, zastanawiamy się, co będzie jeśli nagle nasze życie się zmieni, co jeśli stracimy pracę i nie będziemy w stanie spłacać kredytu. Czy będzie to oznaczało odebranie mieszkania? Jakie zabezpieczenia kredytu posiada bank?
Nie ma możliwości udzielenia przez instytucję bankową kredytu, który nie będzie należycie zabezpieczony prawnie. Zdążyliśmy się też przyzwyczaić do tego, że w razie problemów ze spłatą rat kredytu, bank może podjąć decyzję o przejęciu komorniczym. Nie jest to jednak jedyny sposób, w jaki banki zabezpieczają swoje kredyty hipoteczne.

Zaczynając jednak od początku, od momentu udzielenia kredytu do dnia rozpatrzenia przez sąd wpisania hipoteki do księgi wieczystej, mija od kilku tygodni do nawet roku. Nie oznacza to oczywiście, że w tym czasie kredyt banku nie jest chroniony prawnie. W tym czasie zazwyczaj instytucje bankowe wymagają tak zwanego zabezpieczenia pomostowego, czyli ochrony instytucji finansowej przed brakiem możliwości ustanowienia hipoteki. I chociaż takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko, składki na ubezpieczenie pomostowe w dość znaczny sposób obciążają budżet kredytobiorcy.

Kolejnym sposobem prawnego zabezpieczenie hipoteki jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jest to dodatkowy sposób zabezpieczenia w razie, gdyby wartość nieruchomości (czyli bezpośredniego zabezpieczenia kredytu) spadła w stosunku do kwoty kredytu (na przykład w przypadku osłabienia złotówki). Mogłoby to bowiem doprowadzić do sytuacji, kiedy w przypadku przymusowego sprzedania nieruchomości uzyskana należność nie byłaby w stanie opłacić całkowicie wysokości kredytu.

Powszechnie stosowaną formą zabezpieczenia kredytu przez banki jest również ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, wraz z sesją na rzecz banku. Oznaczać to będzie, że w przypadku zajścia losowego wypadku, podczas którego nieruchomość zostanie całkowicie zniszczona i nie będzie się już nadawała do zamieszkania przez ludzi, biuro ubezpieczeń wypłaci bankowi, jako beneficjentowi ubezpieczenia, należne odszkodowanie, które zostanie potraktowane jako spłata kredytu hipotecznego. Ponieważ jednak prawdopodobieństwo zaistnienia takiego zdarzenia jest relatywnie niskie, również i wartość ubezpieczenia nie sięga astronomicznych kwot.

Dość rzadką, ale również spotykaną formą zabezpieczenia kredytu hipotecznego jest poręczenie cywilne. Oznacza to, że poręczyciel w razie niemożliwości spłaty przez właściciela nieruchomości rat kredytu hipotecznego, będzie zmuszony przejąć na siebie wszelkie należności majątkowe. Jak jednak można się domyślić, znalezienie poręczyciela w kwestii podjęcia kredytu hipotecznego w niektórych przypadkach graniczy z cudem, dlatego też banki powoli odchodzą od zabezpieczania kredytów tym sposobem, jednak wciąż jest on możliwy do zauważenia w niektórych instytucjach bankowych udzielających kredytów hipotecznych.