Psychika 2 latka

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem konieczne jest wykorzystywanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budów zaprojektowanych oraz spełnionych zgodnie z poradą ATEX obecną w terenach UE.

W realizacji, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) niezbędne jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby obowiązywało w sum sprawnie, konieczne jest zawarcie odpowiednio wykończonych i możliwie dobrych rozwiązań technicznych, technologicznych i proceduralnych. Jakie to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w praktyce W pracy odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) kieruje się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których dokonują się skupiska pyłu (na dowód wokół obrabiarek), do ostatniego planu należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi a jedynej instalacji odpylającej, gdyż ona również może powodować ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i przykrycia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych razem z regułą ATEX oraz będących odpowiednie certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w systemy gaszenia (iskier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.