Pyly z miesem

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe posiadają największe prawdopodobieństwo dla zdrowia postępujących w takim miejscu osób.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kotleciarka_do_miesa_ma-ga_km27/Kotleciarka do mięsa Ma-Ga KM27 Polkas Kraków

Ze względu na wpływ na wygląd zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym zadaniem w otoczeniu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest aktywne zapobieganie przez stosowanie osobistej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare oraz mokre. Powszechnie używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to pewien z najlżejszych odpylaczy o niskich kosztach budowy. Chorobą tego wyjścia jest mała skuteczność odpylania, dlatego często są wprowadzane w zestawieniu z drugimi odpylaczami. Znacznie długą skutecznością działania wyróżniają się odpylacze filtracyjne. Łączone w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najdroższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w charakterze zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki występujące na zysk przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania wymagają istnieć wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą mieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego związany istnieje od gałęzi przemysłu i z pewnego zagrożenia.