Rozne zabezpieczenia kredytu kupieckiego

Kredyt kupiecki jest „postawieniem do dyspozycji towarów będących przedmiotem wymiany rynkowej”. Oznacza to, że klient będzie w stanie zakupić wymagany towar przy jednoczesnym odroczeniu terminu płatności, zazwyczaj o około 14 dni. Dzięki temu, jedynie za pośrednictwem umowy zawiązanej z przedsiębiorstwem oferującym nam sprzedaż towaru oraz bez dodatkowych zabezpieczeń będziemy w stanie chwilowo nie dokonywać płatności za zakupiony przez nas towar.

Kredyty kupieckie są bardzo często oferowane przez przedsiębiorstwa, ponieważ ich udzielanie umożliwia stworzenie grupy stałych klientów, którzy zadowoleni z dogodnych warunków zakupów oraz komunikatywności firmy, z chęcią będą wracali po nowe towary, które są niezbędne do dalszego prowadzenia działalności. Co więcej, nierzadkie jest również stosowanie różnego rodzaju promocji czy też zniżek, które są udzielane klientowi, który w terminie spłacił zaległą fakturę, co tylko pogłębia poziom zadowolenia i przywiązania do sprzedawcy.

Oczywiście, kredyt kupiecki tak samo zresztą jak każdy inny kredyt, w jakiś sposób będzie musiał być zabezpieczony przed ewentualnymi problemami z płynnością finansową kontrahenta. Nie będzie to, tak jak w przypadku kredytów hipotecznych czy samochodowych, przejęcie działalności klienta czy też próba przejęcia jego ubezpieczenia. Zabezpieczenia kredytu kupieckiego polegają zazwyczaj na odpowiednio określonym wekslu lub kaucji za produkty, która z czasem może zostać zniesiona. Dodatkowo sprzedawcy mogą życzyć sobie przedstawienia zabezpieczenia ze strony banku czy też dobrowolne poddanie się określonej egzekucji komorniczej.

Kredyt kupiecki jest to jednak rodzaj kredytu, który jest regulowany umową cywilną. Oznacza to, że osoba udzielająca takiego kredytu nie jest zobowiązana ani do sprawdzania przyszłego klienta w KRD czy też BIK, a sama pożyczka może zostać udzielona absolutnie bez większych formalności. Oznacza to również, że wszelkie zabezpieczenia kredytu kupieckiego są ustalane indywidualnie. I o ile na początku sprzedawca faktycznie może sobie życzyć sprawdzenie ewidencji klienta w KRD, może również wymagać jako zabezpieczenia podpisania weksla czy też zaznaczenia w umowie, że w razie niemożliwości spłaty kredytu podda się dobrowolnej egzekucji komorniczej, tak z czasem wszelkie te zabezpieczenia mogą zaniknąć. Jak wspomniano wcześniej, kredyt kupiecki jest dobrą metodą do tworzenia grona stałych i oddanych klientów, dlatego też, w przypadku rzetelnego klienta, wszelkie zabezpieczenia mogą zostać przez sprzedawcę oddalone.