Rozwoj przemyslu

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na odpowiedni wynik produkcyjny, szybkość i wielkość procesów w sferach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im znacznie nasilony jest proces produkcyjny, tym więcej powstaje ładunków, które muszą zostać zneutralizowane, by nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może wywołać do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej skry również tym samym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów mają się firmy, które używają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który wprowadzany jest na model w wypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni układają się wielkie liczb ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed podejściem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne sytuacje mają stanowisko w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w toku produkcyjnym materiałów sypkich na wynik wibracji lub wybrania mogą stać odsunięte z siebie i stwarzać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy jeszcze wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie mają także nieuziemione pojemniki używane w tokach mieszania i miksowania. Właściwie każdy krok w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek środków do elastycznych kontenerów, czy też o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest obowiązkowe, ponieważ może robić do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, oraz w strefie zagrożonej początkiem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.