Samochod z gastronomia

Płynący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to firma interaktywnego procesu szkolenia, wykonującego się za pośrednictwem technik związanych z myślami psychologicznymi. Istnieje toż typ szkolenia pracowników polegający na działaniu procesu decyzyjnego w końca odpowiadania ich potrzeb zawodowych, co pomaga jednym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzrostu oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego gatunku zajęcia są coachowie, którzy działają ze swoimi użytkownikami na drugich płaszczyznach np. w stosunku z ich biznesem, rozwojem kariery zawodowej, a i omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z własnymi pracownikami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie rozsądniejszych decyzji, pełniejsze wykorzystywanie ich własnych predyspozycji, sprecyzowanie swoich projektów oraz skupienie na optymalizacji działań idących do ich otrzymania. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym końcem jest poprawienie pewności siebie klienta tudzież okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego inne wnioski i zasoby intelektualne. Innymi częściami ważnymi w ćwiczeniach dla  pracowników w strukturze coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie jest prawa wyznaczać klientowi żadnych zasad; nie uczy ludzi, tylko działa im w ciągu przygotowywania się; jest zbudowany na podstawie pytań oraz stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; końcem jest biegnięcie do świadomego wprowadzania zmian.