Strefa zagrozenia film

Do wybuchu może dojść dopiero w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka wynika z listy w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz sporo różnych, gdzie otrzymują się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie także istniały wielką przeszkodę w zmianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach tworzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co wtedy są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą kryją się szczegółowe wymagania, określone w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić każdy produkt, dany do łączenia w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi regułami, potrafią stanowić regulowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one a być inne z normami unijnymi a nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dedykowane do karierze w środowiskach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie dobre ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. I oczywiście: Producent poprzez danie na materiale oznaczenia CE deklaruje, że artykuł ten robi podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich mówi zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o charakteru zagrożenia, jak natomiast jego intensywności: - strefa gazów, cieczy także ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - grupa Plus toż dania dedykowane do lekturze w kopalniach, - grupa II to narzędzia przeznaczone do produkcji na wielkości w środowiskach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i odporności na trafienia. Na cel jest określona klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może odbywać urządzenie. Jakie są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych powstających z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w produkcji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.