Strefa zagrozenia wybuchem ang

Do początku może dotrzeć jedynie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka powstaje z podstawy w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i dużo różnych, gdzie poznają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w jednych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie i stanowiły dużą trudność w wymianie towarów, postanowiono je ujednolicić, stosując na urządzeniach pracujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co obecne są oznaczenia ATEX? Pod tą marką mieszczą się szczegółowe wymagania, opisane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać każdy produkt, dany do łączenia w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi częściami, potrafią być organizowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one ale być niezgodne z zasadami unijnymi zaś nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dedykowane do czynności w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie zgodne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. A właśnie: Producent poprzez postawienie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, iż efekt ten robi zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których jest zagrożenie wybuchem zostały wydane na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o charakterze zagrożenia, kiedy natomiast jego mocy: - strefa gazów, cieczy oraz ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - szkoła I toż narzędzia przeznaczone do służby w kopalniach, - grupa II to urządzenia oddane do lektury na wielkości w mieszkaniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania oraz wytrzymałości na wpadnięcia. Na skutek jest właściwa klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może wykonywać urządzenie. Które są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w realizacji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.