Strefa zagrozenia wybuchem tablica

ATEX – stanowi ostatnie zasada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać wszystek towar, przeznaczony do podawania w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w granicach połączonych z tą dyrektywą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić materiałem regulacji wewnętrznych, które funkcjonują w następnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą zaś być inne z dyrektywą, również nie są dobra podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na startu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A także przejść procedurę czy jest dokładny z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w określonych regionach UE były duże ograniczenia w jakimkolwiek przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń stosowanych do książki w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która dostała w mieszkanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w stanowiskach pracy, w jakich potrafimy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została włożona w życie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Sztuki i Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpisałoby w działanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z propozycją spotkania się atmosferą wybuchową w stanowisku pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.