Strefa zagrozenia wybuchem w akumulatorowni

W pomieszczeniach, w których potrafi wystąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz i oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgoda z napisanymi w niej normami jest dziś wymogiem prowadzonym do producentów tego rodzaju urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest i obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej pracy, jak również siły.

Każdy zakład, bez sensu na kontynuowaną kampania, winien być wyposażony nie wyłącznie w najłatwiejszej form urządzenia niezbędnego do prostej pracy, a także dobrze dobrane instalacje odciągowe, które zadbają o zaufanie oraz zdrowie osób zatrudnionych. Tak na sprawy tego gatunku budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka klasę, jak i trwałość wziętych w nich elementów.

Możemy napotkać się na inne typy poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a także maszyny do profesjonalnych zastosowań, w ostatnim nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych oraz różnego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których występuje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza tym w kolekcji są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a jeszcze podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a i modele, jakie są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje dużo ciekawa wydajność i jakość użytych przy ich pracy elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w momentach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych również wyjątkowych umieszczają się na funkcjonowaniu centrali wentylacyjnych przystosowanych do m.in. wilgotności i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z lokalu.