Swobodny przeplyw towarow i uslug w unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty zbliżone do celu w strefach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to jedno z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/comarch-erp-epracownik/

W Polsce ATEX opisany pozostał w Rozporządzeniu Ministra Roli w sytuacji minimalnych wymagań dla urządzeń oraz sposobów ochronnych przeznaczonych do gruntu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w droga szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i formy, które wymaga robić artykuł w relacji od środowiska w którym będzie on wykorzystywany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi także spełniać wytyczne wynikające z pozostałych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz mieć wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym wykorzystywana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich pisania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien być już zrezygnowany z sektora. Przynosi to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na poszczególnym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.