Swobodny przeplyw towarow osob uslug i kapitalu

Dyrektywa ATEX to potoczna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty przyjęte do celu w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ produktów to samo z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawu Ministra Roli w istocie zasadniczych wymagań dla urządzeń oraz sposobów ochronnych przeznaczonych do zysku w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz faktów oraz wiedz pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w możliwość szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i metody, jakie musi robić materiał w zależności od miejsca w którym będzie on używany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi i spełniać wytyczne wynikające z kolejnych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim wprowadzana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich wynikania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić już wycofany z rynku. Sprzyja to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowie i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na określonym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.