Szatkownica a krajalnica

W pewnych biurach i instytucjach kojarzy się lub magazynuje się substancje, które mogą stanowić widoczne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą toż w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o znacznym stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich sytuacjach pracodawcy są zobowiązani do przygotowania oceny ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na mieszkania oraz mieszkania, gdzie pojawia się największe ryzyka wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem winnym istnieć i określone w strefach i miejscach zewnętrznych. I wymaga się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, która będzie klasyfikować a zarazem wskazywać czynniki, które potrafią tworzyć zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być przygotowana na podstawie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w historii minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, związanych z ofertą zajścia w polu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem przeprowadza się charakterystyki obiektu. Sugeruje się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Sprawdza się czynniki, które mogą mówić do powstania pożaru lub wybuchu. Robi się lęki i sposoby, dzięki którym dopuszczalne będzie ograniczenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Wymienia się która istnieje liczba substancji palnych, jakie mogą występować się źródłem potencjalnego wybuchu. Plasuje się nowe rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.