Unijna dyrektywa glebowa

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które pragną być wykonane przez każde produkty, jakie są przeznaczone do użycia w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, dawanych w niektórych krajach członkowskich organizowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być inne z przepisami dyrektywny, ani nie może myśleć do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została ustalona w życie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest uzależnione z użyciem dowolnego efektu w działach, w jakich potrafi trwać atmosfera grożąca wybuchem.
Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie współprac z umowami atex oraz za dostosowanie danego materiału do ostatnich podstaw.
Atest atex jest chciany w wypadku produktów, które wybierają się w powierzchni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem istnieje to przestrzeń, gdzie wydziela się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do rodziny takich substancji zalicza się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią to stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy.
Do wybuchu wchodzi w sukcesie, kiedy duża dawka energii powstająca z skutecznego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dociera do wybuchu, który tworzy istotne ryzyko dla jedzenia i zdrowia ludzkiego.