Uziemienie tt

Uziemienie to szczególna dobra forma ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi więc proces komponujący się z przewodnika, jakim jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najlepszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią a w wniosku tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji kierując do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie prezentuje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są drugie sposoby uziemień. Do ważnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, proste i ochronne.

W postaci uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i dają do przyłączania odgromowych procesów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i dają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w punktach uziemieniowych. Zaciski ze względu na prostą konstrukcję dzieli się na swobodne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku oraz jego forma determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno stanowić zrobione solidnie i spełniać wymagania dla połączenia elektrycznego. W obecnym projektu dopasowuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne winny być dodawane z prowadzeniem zasad ustalonych według wskazówce wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede całym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego systemu ważna jest wieść oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające tylko na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości technicznej również potrafią ulec uszkodzeniu.