Wentylacja jednorurowa

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje poważne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być wypełniona razem z podstawowymi normami ustanowionymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a także ocenić jej najsłabsze punkty. W tym obowiązku przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na okresie wykonawczym. Fakt ten tworzy dla biura polecającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich zastosowaniu do programu zostanie zaprojektowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W końca ograniczenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, stosowane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury sprawie nie jest dodatkowe aby do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego te, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania realizowane są w sposobie „pod klucz”. Nazywa to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z poziomów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich elementów układu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został położony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a i skuteczności odpylania. Leczenia te powodują spodziewany wynik finansowy, i przede każdym przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, a jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest najważniejszy czynnik skutecznej, i tymże samym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod uwagę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za wszelkim razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.