Wybuch kondensatora

Wybuch określa się jak wysoce silną reakcję utleniania lub rozkładu, która polega na gwałtownym spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w treści, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową a efektem akustycznym.

Wybuch jest mieszkanie w ściśle określonych warunkach, a właśnie to, gdy stężenie surowca palnego wybiera się w odpowiednio określonym przedziale, który nazywany jest granicą wybuchowości. Stężenie składnika palnego w konkretnym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do stworzenia wybuchu wskazane jest ciągle dobra energia, której inicjatorem mogą być takie składniki jak iskry, które powstały podczas pracy organizacji i budowy elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do znacznie dużej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta oznaczana jest lekką energią zapłonu i definiowana jako daleko mała energia kondensatora w obszarze elektrycznym, którego rozwiązanie może stworzyć zapłon mieszaniny i roznoszenie się płomienia w możliwości warunkach badania. Explosion safety devices to narzędzia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do rzeczy w strefach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który umożliwia na ocenę zagrożenia wybuchem, który pochodzi z stojących w możliwościom regionie źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które powstają od pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak i iskry mechaniczne.

Paliwo pragnie liczyć kontakt z utleniaczem, a rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz miesza się bowiem z treścią samorzutnie dzięki dyfuzji, oraz do wytworzenia chmury pyłowej przydatne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, natomiast w przypadku miałów jest utrzymywane za koniczny czynnik do jego powstania. Wśród gazów utleniaczami że istnieć zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, które są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale te ciała stałe.