Wyznaczanie stref zagrozonych wybuchem

Tytułowe oświetlenie awaryjne LED jest przeznaczone do tworzenia wyjść awaryjnych oraz dróg ewakuacyjnych w budynków użyteczności publicznej. Otóż w hotelach, pensjonatach, a również w kwaterach prywatnych obowiązkowo winno stanowić zainstalowane oświetlenie awaryjne korytarzy i wyjść ewakuacyjnych. Jednak oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera za wielu energii oraz wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z szerokiego akumulatora, częstokroć dodatkowo koniecznym wykazuje się stworzenie własnej instalacji oświetlenia awaryjnego. Na wesele, na rodzimym rynku pojawiły się wystarczająco mocne diody LED, które objawiły się naprawdę dobrą alternatywą dla żarówek.

Wspomniane wysoko elektroluminescencyjne diody LED pobierają kilkukrotnie mniej energii, mają sporą elastyczność i małe napięcie zasilania. Oświetlenie awaryjne LED oprócz oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia miejsc o szczególnym zagrożeniu, antypanicznego oświetlenia stref prostych i oświetlenia rezerwowe ma także oświetlenie ewakuacyjne miejsc działalności w powierzchni szczególnego zagrożenia, czyli miejsc, gdzie istnieje wielkie prawdopodobieństwo wypadku wśród pracowników czy nowych głów w sukcesie awarii oświetlenia. Przykładami takich trudnych formy będą wykopy i książki z substancjami toksycznymi lub wybuchowymi. Też w sukcesu wykonywania obowiązków przy szybko rozwijających maszynach, trzeba stworzyć ewentualność włączenia oświetlenia awaryjnego w formie awarii oświetlenia zwykłego.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego LED są wyposażone w systemy mikroprocesorowe i połączone magistralą komunikacyjną z częścią centralną systemu. Dużą zaletą nowego systemu oświetlenia awaryjnego LED stanowi fakt, iż istnieje toż szczególnie system rozproszony, co oznacza, iż oprawy ewakuacyjne i różne urządzenia wpadające w sklep systemu, posiadają osobne źródła napięcia w stron akumulatorów. Kompletny system oświetlenia awaryjnego LED skupia się z normy centralnej, rozdzielaczy tudzież opraw oświetlenia awaryjnego, i komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami podejmuje się po dwuprzewodowej magistrali.