Zabezpieczenie kredytu hipotecznego wekslem

Biorąc kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu, musimy liczyć się z tym, że bank będzie wymagał od nas szeregu zabezpieczeń, które zagwarantują mu, że nawet w razie ewentualnych problemów finansowych czy też zdarzeń losowych będziemy w stanie spłacić należność, którą pożyczaliśmy od banku. Bardzo powszechnie spotykane jest ubezpieczenie pomostowe kredytu czy też ubezpieczenie od zbyt niskiego wkładu własnego. Oczywiście w przypadku niemożliwości dalszego spłacania rat kredytu bardzo możliwe będzie również przejęcie nieruchomości przez bank i sprzedanie jej w celu spłacenia pozostałości kredytu. Czasem jednak bank życzy sobie jako dodatkowego zabezpieczenia podpisania weksla in blanco. Czym jest zabezpieczenie kredytu hipotecznego wekslem i co podpisanie go oznacza dla kredytobiorcy?

Weksel jest rygorystycznym i bezwarunkowym przyrzeczeniem zapłaty należności, zaś zakres odpowiedzialności osoby związanej z weksla zależy od jego treści. Teoretycznie są dostępne gotowe wzory weksli, w których wypełnia się odpowiednie pola, by określić w których momentach weksel może zostać użyty. W momencie spłaty należności, papiery wekslowe danego klienta są automatycznie niszczone. Czasem jednak stosuje się tak zwane weksle in blanco, czyli dokumenty, w których uzupełnia się jedynie niektóre pola, a takie dane jak data płatności i wysokość należności pozostają niewpisane. Do tego rodzaju weksla dołączana jest deklaracja wekslowa, która ściśle określa, w jakich momentach bank może użyć dokumentu. Co więcej, często na tego typu wekslu jest wypisany zwrot „bez protestu”, co oznacza, że dłużnik nie może zakwestionować wypełnienia i wprowadzenia w życie weksla przez dany bank. W praktyce bardzo rzadko spotyka się, aby weksel in blanco był używany jako jedyne zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Zazwyczaj jest to droga asekuracji stosowana do momentu wpisania hipoteki do Księgi Wieczystej.

Procedura przejęcia długu za pośrednictwem weksla następuje bardzo szybko i sprawnie. Po koniecznym wypełnieniu dokumentu, bank przedstawia go dłużnikowi, który jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty długu. Jeśli nie będzie miał takiej możliwości, weksel trafia do sądu, co rozpoczyna procedurę sądową. Następnie, po upływie kilku dni do maksymalnie kilku tygodni (decyzja o rozpoczęciu egzekucji wszczynanej poprzez weksel trwa bardzo krótko) komornik rozpoczyna egzekucję.

Uważa się, że w obecnych czasach, kiedy istnieje o wiele więcej możliwości zabezpieczenia kredytu, weksel in blanco jest używany jedynie jako możliwość straszenia klientów lub też wyłudzanie od nich wyższej kwoty do spłaty. Jak można sobie łatwo wyobrazić, w momencie podpisania weksla in blanco nie mamy żadnego wpływu na to, co w razie konieczności pracownik banku wpisze w polu „kwota” oraz „data spłaty należności”. Szczególnie, że część weksli posiada wygodną dla banku klauzulę „bez protestu”, która w zasadzie całkowicie uniemożliwia klientowi odwołanie się od decyzji wekslowej, która zapadła w banku. Co więcej, nie raz można na forach internetowych przeczytać głosy przerażonych klientów banku, którzy dowiedzieli się, że nie będą w stanie odzyskać swoich weksli (mimo spłacenia należności), ponieważ bank je zgubił.

Podsumowując, weksle są na pewno bardzo wygodnym sposobem częściowego zabezpieczenia długu przez banki. Nie ulega jednak wątpliwości, że dla naszego własnego dobra lepiej jest uzgodnić z bankiem inny sposób zabezpieczenia kredytu, ponieważ papiery wekslowe są dalekie od zapewnienia bezpieczeństwa klientom i kredytobiorcom.