Zabezpieczenie splaty kredytu studenckiego

Studenci, którzy nie mają odpowiednio wysokich środków na uregulowanie opłat związanych z uczęszczaniem na studia, mogą starać się o kredyt studencki. Ten rodzaj kredytu gotówkowego jest bowiem przydzielany na niezwykle korzystnych dla studentów warunkach. Przede wszystkim, kwota kredytu jest wypłacana w miesięcznych ratach, które zaczynają się od momentu podjęcia zobowiązania kredytowego, aż do dnia ukończenia studiów. Oprocentowanie jest korzystnie niskie, a spłata rozpoczyna się dopiero dwa lata po zakończeniu nauki.

Podstawowym kryterium zaważającym o przyznaniu młodemu człowiekowi kredytu przez bank jest kryterium wieku, a dokładniej rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25. roku życia. Obecnie w Polsce tego typu pożyczek gotówkowych udzielają cztery banki: Pekao SA, PKO BP, SGB-Bank oraz BPS. Nabór wniosków o kredyt studencki rusza co roku 1 października, a ilość kredytów, które mogą zostać przyznane, zmiana się w zależności od stanu banku na rynku oraz wyżu (lub też niżu) demograficznego. Dla przykładu, w tym roku banki posiadały możliwość przyznania 10 000 kredytów studenckich, czyli o wiele więcej niż w roku poprzednim.

Oczywiście, decyzja o przyznaniu kredytu studenckiego zależy również od dochodu netto na osobę w rodzinie studenta – nie może przekroczyć 2 300 złotych. Jak więc widać, jest to kredyt tak naprawdę przeznaczony dla najbiedniejszych studentów. Jednak jak w przypadku każdego innego kredytu, ten też musi być w jakiś sposób zabezpieczony. Na szczęście ubogim studentom przychodzi na pomoc Bank Gospodarstwa Krajowego. W przypadku najbardziej ubogich osób studiujących, czyli takich, w których rodzinach dochód na osobę nie przekracza 600 złotych, BGK oferuje poręczenie 100% kredytu. Jeśli zaś w rodzinie studenta dochód na osobę waha się między 600 – 1000 złotych, BGK zabezpiecza 70% kredytu. Inni natomiast muszą poradzić sobie ze spłatą kredytu sami.

Zabezpieczenie spłaty kredytu studenckiego wygląda różnie w zależności od banków i od sytuacji finansowej kredytobiorcy. Zdarzają się sytuacje kiedy, tak jak zostało opisane wcześniej, iż Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje zabezpieczenie całości kredytu, jednak sytuacja ta ma miejsce głównie z przyczyn biedy studenta lub niemożliwości znalezienia odpowiedniej liczby poręczycieli. Jednak tego typu poręczenie oznacza zmniejszenie transz wypłacanych kredytobiorcy na miesiąc, ponieważ część kredytu jest przeznaczona na spłacenie poręczenia udzielonego przez BGK, co w ostateczności sprawia, że koszt kredytu jest o wiele wyższy niż było to ustalane na początku. Częściej jednak zdarza się, że bank wymaga od kredytobiorcy właśnie poręczenia spłaty kredytu udzielanego przez kilka osób.

Oczywiście, studenci, którzy otrzymali kredyt studencki, są zobowiązani do spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim, nie mogą zostać wydaleni ze studiów. Do niedawna jeszcze w celu potwierdzenia ich uczestnictwa na zajęcia są zobowiązani dwa razy do roku dostarczyć do banku dokument potwierdzający ich status studenta, teraz wystarczy jedynie okazać w banku ważną legitymację studencką. W przypadku niedotrzymania tego warunku, umowa o przyznanie kredytu zostaje natychmiast zerwana, a spłata kredytu rozpoczyna się już w następnym miesiącu. Podobnie dzieje się, jeśli przez określoną ilość dni zapomnimy dostarczyć do banku dokumentu lub legitymacji studenckiej. Jednak, o ile okres studiowania przebiegł bez przeszkód, spłata kredytu następuje 2 lata po zakończeniu studiów. Oprocentowanie jest naliczane na połowę stopy procentowej określanej dla standardowych kredytów, natomiast sama rata nie może zająć więcej niż 20% dochodów młodego pracownika.