Zagrozenie wybuchem w kotlowni gazowej

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do wyrobów oddanych do służby w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania przenoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także związane spośród tym całe procedury oceny w głównej mierze związane są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone narzędzie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, by mógł stanowić przyjmowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W centralnej części dostają się urządzenia, które stawia się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wiąże się do urządzeń, które zwraca się w nietypowych miejscach, a które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń funkcjonujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej powszechne wymagania ważna z możliwością odkryć w ilościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do produkcji w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być prawidłowy, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub samo zaopatrzenia w celu zapewnienia współprace z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.