Zarzadzanie aktywami w firmie

Symfonia Sage to zintegrowany pakiet, który wspomaga prowadzenie w krótkich oraz niewielkich firmach. Sposób ten kompleksowo wspomaga zarządzanie codzienną pracą przedsiębiorstwa, głównie w rozmiarze ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych. Zapewnia tym jedynym uzyskanie rzetelnych informacji, które są istotne przy podejmowaniu decyzji.

Oprogramowanie wspomaga bycie marki w działach finansowo - księgowych, kadrowo - płacowych i sprzedażowych. Stanowi zatem zespół bardzo podatny, dający szansę modyfikacji podstawowych ustawień (np. działów firmy, planu kont id.) i bycia swoich dokumentów, zestawień i raportów. Zezwala na to wewnętrzny język raportów. Dzięki programowi możliwe jest zachowanie ewidencji wielowalutowej. Pomysł jest elementem bardzo zautomatyzowanym - wszystkie raporty i złożenia produkowane są praktycznie przy pomocy jednego klawisza. Informacje obecne w bezpośredni sposób można przenieść do programu Finanse i Księgowość. Wchodzi w poważnym stopniu na uzdrowienie i przyspieszenie pracy, wprowadzone raz informacje staną w nim dostrzeżone również wolno je później wielokrotnie wykorzystać. Program ten umożliwia również dotarcie do wszelkich wartościowych informacji - posiada rozbudowaną opcję filtrowania, sortowania podstawy danych. Rozwinięta sprawozdawczość kupi na dużą ocenę sytuacji ekonomicznej firmy. Nie bez zadania jest prostota działania. Przygotowany szczególnie dla użytkowników podręcznik w jednoznaczny sposób tłumaczy zasady jego podejmowania, dodatkowo wbudowano w magazyn dział pomocy, którym można posłużyć się w jakimś momencie. Program zapewnia całkowite bezpieczeństwo pracy - kontroluje poprawność działań, chronologię i robi regularnie o konieczności wykonania kopii. Nie stanowi możliwości, aby do podstawy danych dotarły osoby niepowołane a do ostatniego nieuprawnione. Możliwe istnieje zatem dzięki specjalnemu systemowi haseł. Warto również wspomnieć, iż Symfonia Sage jest elementem nieustannie aktualizowanym i utrzymywanym w treść nowych przepisów (użytkownicy otrzymują automatyczne aktualizacje).