Zasady bezpieczenstwa sportow zimowych

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w zasięgu BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, jakie muszą dokonać produkty dawane w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde dania zrobione na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić zgodność z poradą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a też zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą radę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla konkretnego produktu ważny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wprowadzanymi w przemyśle. Głównie są do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi używane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze bierze się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W czasie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest zgodne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć również zawarte będące informacje: jakość i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do warunków konkretnego biura i dokonywać na wagę jego szansy wydajnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w zestawieniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.