Ziemia planeta ludzi cwiczenia wos

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno stanowić znaczna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana istnieje w postaci, jeśli nie panują w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia łączenie w niej całych standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy siedzą w niej elementy w budów gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana istnieje więcej mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem robi się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - cechuje się tym, iż jest przestrzenią, w której jeszcze pożądaj przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne występują ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a gdy występuje - zatrzymuje się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnice jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez długie okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić czasami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie powstaje w trakcie normalnego działania, natomiast jeśli wystąpi - rozwija się wyłącznie przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz higieny pracy.